กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยมีนายพุฒิเมธ พวงจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และร่วมชมการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ

  

ติดต่อเรา