nmp
รับสมัครแคป
5
LINE_ALBUM_สอบ ม.1 ม.4_240323_162
IMG_2939
IMG_2464
IMG_2452
15916_0
IMG_2226
IMG_2244
15284_0
14291_0
14325_0
428277567_733204055663439_8176655201763833984_n
IMG_1875
S__1966087_0
IMG_1786
IMG_1449
IMG_1120
IMG_1229
IMG_0962
IMG_1078
IMG_0383
IMG_0378
IMG_9733
19287_0
112029_0
23
NewYear
IMG_8570
IMG_7740
6059_0
6090_0
LINE_ALBUM_กีฬาสี66_231222_291
5961_0
1
LINE_ALBUM_กิจกรรมชุมชน_231219_21
LINE_ALBUM_กิจกรรมชุมชน_231219_14
346904_0
1
7
IMG_6288
IMG_6114
IMG_6235
Slide
previous arrow
next arrow
ceo1
boss2
boss3
boss4
previous arrow
next arrow
Boss_Buapan22
Boss_Apisak
Boss_Banthita
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

 

 

 

ปัญญา นะรานัง ระตะนัง
ผู้มีปัญญา เปรียบประดุจมีแก้วสารพัดนึก

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

ข่าวด้านการศึกษา

หนังสือราชการ สถ. -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
ติดต่อเรา