✍️วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย นายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมมอบรางวัล และเกียรติบัตรให้กับนักเรียน และนายวิเชียร จันทะบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวปิดกิจกรรมและมอบเกียรติบัตร รางวัลให้กับนักเรียนในครั้งนี้ด้วย
✍️สำหรับการจัดกิจกรรรมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
2. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงแม่น
3. การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
4. การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
5. การแข่งขันเกมส์ ROV
6. การประกวดแฟนซีรีไซเคิล พร้อม Cover dance ประกอบดนตรี
ติดต่อเรา