โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการมหากรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี😘 ได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. 🥇🏆#รางวัลชนะเลิศ🎉🎊 การประกวดแข่งขันการร้อยมาลัย ระดับ ม.ต้น 🎉🎊
2. 🥇🏆#รางวัลชนะเลิศ🎉🎊 การประกวดแข่งขันการร้อยมาลัย ระดับ ม.ปลาย 🎉🎊
3. 🥈🏆#รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1🎉🎊🥈การประกวดแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ ระดับ ม.ปลาย🥈🏆
4. 🥈🏆#รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1🎉การแข่งขันละครภาษาอังกฤษ🥈🏆
5. 🥉🏆#รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2🎉การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 👉🥉
6. 🥉🏆#รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2🎉การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 👉🥉
 

 

ติดต่อเรา