✍️โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ขอเชิญชวน ร่วมชม เชียร์ และเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของโรงเรียน ในการเข้าร่วมแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีนักกีฬาโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทชนิดต่างๆ ✌️✌️

✌️✌️เพื่อเป็นการส่งสริมการเล่นกีฬาและพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาให้กับนักเรียนสู่ความเป็นเลิศและนักกีฬาอาชีพ และเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศต่อไป ✌️✌️

#โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม โรงเรียนดี😘 เรียนฟรี 😘ใกล้บ้าน 👌

#ติดตามภาพกิจกรรมของเราได้ที่ https://www.facebook.com/NasamaiSchool

ติดต่อเรา