✍️วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะครู และตัวแทนนักเรียน สมาชิกสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ✌️✌️

#โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม โรงเรียนดี😘 เรียนฟรี 😘ใกล้บ้าน 👌

#ติดตามภาพกิจกรรมของเราได้ที่ https://www.facebook.com/NasamaiSchool

ติดต่อเรา