✍️วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดย นายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 และได้พบปะผู้ปกครองและนักเรียน💙🤍

✍️กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระเบียบวินัย กฎระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน และแนะนำครูบุคลากรทางการศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ที่จะเข้ามาศึกษาต่อได้รับทราบ โดยมี นายวิเชียร จันทะบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายศรายุทธ สุดเต้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นายอุทัย สีหานาม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนายพุทธา แรกเรียง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนในการดำเนินการแนะนำ และสร้างความเข้าใจ ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในครั้งนี้ 🥰

#โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม โรงเรียนดี😘 เรียนฟรี 😘ใกล้บ้าน 👌

#ติดตามภาพกิจกรรมของเราได้ที่ https://www.facebook.com/NasamaiSchool

ติดต่อเรา