✍️วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นางกรรณิกา ตันติศิรินทร์ นายพชร เกาสายะพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประจำ อบจ.อุบลราชธานี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.อุบลราชธานี ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียนสังกัดอบจ.อุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม โดยมีนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิเชียร จันทะบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้💙🤍

#โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม โรงเรียนดี😘 เรียนฟรี 😘ใกล้บ้าน 👌

#ติดตามภาพกิจกรรมของเราได้ที่ https://www.facebook.com/NasamaiSchool

ติดต่อเรา