✍️โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ติวสอบ O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 23 และวันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ. 2566 ✍️โดยมีนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ พร้อมด้วย นายวิเชียร จันทะบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย 💙🤍
#ติดตามภาพกิจกรรมของเราได้ที่ https://www.facebook.com/NasamaiSchool

ติดต่อเรา