✍️โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม จัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม โดยมี นายวิเชียร จันทะบุตร รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

ติดต่อเรา