สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายพุฒิเมธ พวงจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากมายเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น

#การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภท ยิงแม่น

#การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

#การแข่งขันประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล

ติดต่อเรา