📣วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
เพื่อรำลึกและสดุดีสุนทรภู่ เป็นการเผยแพร่เกียรติคุณ ผลงาน และแสดงออกในผลงาน
ตามรูปแบบของท่านสุนทรภู่
✍️โดยมี นายพุฒิเมธ พวงจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม
เป็นประธานในพิธี และให้เกียรติมอบรางวัล ร่วมชมนิทรรศการ และการแสดงของนักเรียนในครั้งนี้
      
ติดต่อเรา