นายจักรพงษ์  หมิ่งทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายธนภูมิ  จันคะนา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

ติดต่อเรา