ประกาศโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม เรื่อง การปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน หยุดเรียนที่โรงเรียน (On site)ห้วงที่ 2 ระหว่าง 18 -24 มกราคม 2564 และเปิดเรียนตามปกติ ในวันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เป็นต้นไปไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ติดต่อเรา