ประกาศโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม เรื่อง ปิดทำการเรียนการสอน (กรณีพิเศษ) ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 เนื่องจากโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล และเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ติดต่อเรา