🥰รับสมัครนักเรียนใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566
👉รับสมัครวันที่ 11-15 มีนาคม 2566
👉สอบคัดเลือกเพื่อจัดชั้นเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 และประกาศผลการจัดชั้นเรียน
👉วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 รายงานและมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2566
👉วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 นักเรียน ม.1-ม.6 ลงทะเบียนเรียน และรับสมุด
#โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม โรงเรียนดี😘 เรียนฟรี 😘ใกล้บ้าน 👌
#เยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนได้ที่ https://www.nasamai.ac.th 😮🥰
👉กดลิ้งก์รับสมัคร 👇
https://shorturl.asia/B9HSe
👉หรือสแกน QR Code
ติดต่อเรา