ชื่อ - นามสกุล :นายธนภูมิ จันคะนา
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยครู
หน้าที่หลัก :สอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวินัยนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กสร.สุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :