ชื่อ - นามสกุล :นายศรายุทธ สุดเต้
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่าย
กลุ่ม / แผนก : กสร.การงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่ม / แผนก : กสร.ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้