ชื่อ - นามสกุล :นายพุทธา แรกเรียง
ตำแหน่ง :ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างาน่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : กสร.สังคมศึกษา ศาสนาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ